Polityka prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest firma Eagle Eye Staffing Solutions Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7203189 i posiadająca zarejestrowaną siedzibę pod adresem The Legacy Business Centre, Office 228, 2a Ruckholt Road, Londyn E10 5NP, Wielka Brytania i jej polski podmiot zależny Eagle Eye Staffing Solutions Sp. z o.o., wpisany do rejestru przedsiębiorców w Polsce pod numerem KRS 0000690845, posiadający zarejestrowaną siedzibę pod adresem ul. Jana Jerzego Haffnera 21/5, 81-717 Sopot (dalej jako „my”). Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług w zakresie rekrutacji i doradztwa.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami na adres mailowy: personal.data@eagleeyestaffing.com.
DANE, KTÓRE ZBIERAMY, CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które zbieramy umożliwiają nam prowadzenie działalności gospodarczej i dotyczą następujących kategorii osób: kandydaci, w tym potencjalni kandydaci na stałe lub tymczasowe stanowiska pracy, osoby kontaktowe ze strony naszych klientów lub potencjalnych klientów, osoby kontaktowe ze strony naszych dostawców – w celu wsparcia świadczonych przez nas usług, nasi pracownicy, w tym tymczasowi oraz nasi konsultanci.

Informacje, które zbieramy na Twój temat to informacje, które otrzymujemy od Ciebie podczas składania wniosku za pośrednictwem serwisu www.eagleeyestaffing.com lub w ramach korespondencji prowadzonej z nami drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to informacje podawane przez Ciebie podczas Twoich wizyt w naszej bazie danych (podczas składania formularza zgłoszeniowego), korzystania z naszych usług, uczestniczenia w naszych wydarzeniach, w forach dyskusyjnych lub podczas korzystania z innych rodzajów mediów społecznościowych za pośrednictwem naszej strony, jak również wówczas, kiedy bierzesz udział w konkursach, promocjach lub ankietach na naszej stronie i kiedy zgłaszasz problem z naszym serwisem.

Informacje, które nam przekazujesz lub które zbieramy na Twój temat, mogą obejmować następujące dane: Twoje imię i nazwisko, adres, adres email i numer telefonu – zarówno prywatny, jak i służbowy, dane finansowe, dokumentacja zgodności, informacje o Twoich kwalifikacjach i doświadczeniu, Twoje referencje, informacje dot. Twojego uprawnienia do wykonywania pracy w UE, inne informacje, które zostały zawarte w Twoim CV i przesłanych nam zdjęciach, linki do Twoich profili zawodowych dostępnych w sieci publicznej, np. LinkedIn, Goldenline, Xing, GitHub, serwis biznesowy Facebook czy Twoja służbowa strona internetowa.

Podstawową usługą, którą oferujemy naszym kandydatom i klientom, jest przedstawianie kandydatów naszym klientom w celu ich tymczasowego lub stałego zatrudnienia. Ale nasze usługi to nie tylko rekrutacja – dodatkowo świadczymy usługi w zakresie doradztwa i referencji.

Jeśli chodzi o podstawę prawną naszego zbierania i przetwarzania danych osobowych, jest nim nasz uzasadniony interes, a mianowicie świadczenie usług w zakresie rekrutacji, a tym samym przedstawianie naszym klientom kandydatów na stanowiska pracy w ramach zatrudnienia na stałe, na czas określony lub w ramach niezależnych umów zawodowych. Wymiana danych osobowych zarówno naszych kandydatów, jak i osób kontaktowych ze strony naszych klientów stanowi podstawową i niezbędny element tego procesu.

Aby wspierać aspiracje zawodowe naszych kandydatów i potrzeby naszych klientów w zakresie zasobów/rekrutacji, potrzebujemy bazy danych osobowych zarówno naszych kandydatów, jak i klientów, zawierającej informacje o charakterze historycznym oraz informacje o aktualnych wymaganiach w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę Twój najlepszy interes, Twoje prawa i wolność oraz nasz interes, zdecydowaliśmy, że usługa polegająca na przedstawianiu (telefonicznie lub mailowo) ofert pracy pochodzących od naszych klientów nie będzie nadmiernie ingerować w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowiła dla Ciebie nadmiernego obciążenia. Jednocześnie zapewniamy, że gwarantujemy ochronę Twojej prywatności i wykorzystujemy tylko dane dotyczące Twojej zawodowej ścieżki życia. Szanujemy Twoją wolę i w związku z tym zapewniamy, że nie przedstawimy Ciebie naszemu klientowi bez Twojej uprzedniej zgody. Możesz łatwo wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie od nas ofert pracy i na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o czym piszemy w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Naszych kandydatów szukamy korzystając z różnych źródeł:

a) Wyszukujemy w naszej bazie danych kandydatów, którzy brali udział w naszych projektach rekrutacyjnych lub wysłali swoje CV, aby wziąć udział w jednym z naszych projektów rekrutacyjnych. Dane takie wykorzystujemy, aby się z Tobą kontaktować i przedstawiać Tobie oferty pracy w ramach naszych projektów rekrutacyjnych;

b) Przeszukujemy zasoby internetowe, w tym portale społecznościowe, w których podałeś swoje dane osobowe i zamieściłeś swój profil zawodowy. Dane tego rodzaju zapisujemy w naszej bazie danych, aby móc się z Tobą skontaktować i przedstawić oferty pracy od naszych klientów. Zapisujemy również informację, czy dana oferta spotkała się z Twoim zainteresowaniem. Jeśli dana oferta nie zainteresowała Ciebie, zaznaczamy ten fakt w naszej bazie danych, aby nasi konsultanci nie proponowali jej ponownie;

c) Rekomendacje Twoich kolegów z pracy lub przyjaciół. Zdarza się, że osoby, którym przedstawiamy ofertę pracy, polecają nam inne osoby, które są im znane i które ich zdaniem posiadają odpowiednie kompetencje do pracy na oferowanym stanowisku. W tej sytuacji zapisujemy takie dane osobowe w naszej bazie danych i kontaktujemy się ze wskazanymi osobami w celu przedstawienia ofert pracy naszych klientów.
ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Potencjalni pracodawcy - udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom, którzy zaangażowali nas do realizacji projektów rekrutacyjnych lub poinformowali nas o wolnych stanowiskach pracy w swoich firmach. Twoje dane osobowe zostaną przekazane takim podmiotom dopiero po otrzymaniu Twojej uprzedniej zgody na ich udostępnienie: udzielonej drogą mailową (w tym przypadku otrzymasz od nas stosowny formularz zgody) lub telefonicznie. W celu uzyskania Twojej zgody otrzymasz od nas informację dot. nazwy (firmy) naszego klienta oraz stanowiska, na które chcielibyśmy przedstawić Twoją kandydaturę. Dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „EOG”). Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim poza EOG dla celów związanych z naszymi usługami rekrutacyjnymi. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców zewnętrznych. Obejmuje to m.in. pracowników zaangażowanych w nasze usługi rekrutacyjne i świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Eagle Eye Staffing Solutions zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Organy publiczne - jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli otrzymamy żądanie w tym zakresie od upoważnionych organów publicznych, w tym w szczególności od takich organów jak policja, prokuratura, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office of Fair Trading), czy Urząd Komunikacji Elektronicznej.
GDZIE PRZECHOWUJEMY I W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz są przechowywane na bezpiecznych serwerach zarządzanych przez nas lub nasze zlecenie – przez naszych partnerów zewnętrznych. Wraz z rozwojem technologii wdrażamy coraz to nowe, uzasadnione ekonomicznie rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiednio do pojawiających się wymagań i istniejących zagrożeń.
OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej zgody.

Po usunięciu Twoich danych zachowamy tylko następujące informacje: Twoje imię i nazwisko, adres email, historia kontaktów oraz informacje o udzielonych zgodach (tego rodzaju dane będziemy przechowywać przez okres 3 lat na potrzeby rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z naszą działalnością).
TWOJE PRAWA

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w przypadku, gdy rzeczywiście tak jest, masz prawo do:

a) uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych;

b) uzyskania informacji o celach przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych i ich odbiorcach, informacji na temat planowanego okresu przechowywania Twoich danych, informacji dotyczących Twoich praw wynikających z rozporządzenia RODO, informacji o Twoim prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacji na temat źródeł danych oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;

c) uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.


Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych. Dzięki temu możesz uzupełnić lub poprawić wszystkie niekompletne lub nierzetelne dane, które przechowujemy na Twój temat.


Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy nie istnieje uzasadniony powód ich dalszego przetwarzania. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli skorzystałeś z prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (patrz poniżej).


Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (lub interesu osoby trzeciej), a okoliczności w Twojej konkretnej sytuacji sprawiają, że chciałbyś sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na tej podstawie. Możesz również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W ten sposób możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich rzetelność lub powód ich przetwarzania.


Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały przekazane - w określonych formatach i pod warunkiem, że jest to wykonalne - innej osobie/innemu podmiotowi.


Prawo do złożenia skargi

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Wielkiej Brytanii organem nadzorczym jest Urząd Komisarza Danych Osobowych (Information Commissioner’s Office - ICO). Kontakt z ICO jest możliwy za pośrednictwem tego linku: https://ico.org.uk/concerns/. Natomiast w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Mamy prawo do wprowadzania okresowych zmian do naszej Polityki Prywatności. Aby pozostać na bieżąco i zawsze wiedzieć o najnowszych aktualizacjach i zmianach w zakresie naszej Polityki Prywatności, regularnie sprawdzaj tę stronę.
POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Nasz serwis korzysta z plików cookie.

Cookie są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania w pamięci urządzenia końcowego oraz unikalny numer.

Podmiotem zapisującym pliki cookie w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika Serwisu i uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

Pliki cookie wykorzystywane są do następujących celów:

a) Dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacja korzystania z Serwisu; w szczególności pliki cookie umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlanie Serwisu, dostosowane do indywidualnych potrzeb danego Użytkownika;

b) opracowywanie statystyk w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co z kolei umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) trzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi wprowadzać swojego loginu i hasła na każdej zakładce Serwisu;

Serwis korzysta z dwóch podstawowych rodzajów plików cookie: sesyjnych i trwałych. Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika do czasu wylogowania, zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe pliki cookie przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu, aż nie zostaną usunięte przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonywać modyfikacji w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usuwanie plików cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pliku Pomoc lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej.

Ograniczenia w zakresie stosowania plików cookie mogą wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookie przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z Operatorem Serwisu.Zarządzanie plikami cookie - jak wyrazić i cofnąć zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie plików cookie niezbędnych do uwierzytelnienia, bezpieczeństwa, czy utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, należy postępować zgodnie z instrukcjami dla danej przeglądarki/danego systemu.

Masz jakieś pytania?

Napisz do nas, zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas

Usunięcie z bazy danych

Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane i chcesz zostać usunięty z naszej bazy, proszę uzupełnij poniższy formularz.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Dowiedz się więcej.